Wednesday, January 4, 2012

Pengenalan

10 Safar 1433

Blog ini adalah blog baru yang ditubuhkan oleh penulis dengan tujuan untuk memudahkan bagi penulis menjejaki semula pengikut-pengikut penulis yang terus setia mengikuti blog-blog kepunyaan penulis. Walaupun jumlahnya banyak namun setiap link yang dipaparkan akan berdasarkan "update" terkini bagi setiap blog berkenaan.

Ini adalah sebagai salah satu langkah yang penulis rasaka perlu untuk menjejaki pengikut-pengikut. Jika penulis berdasarkan kepada "dashboard" semata-mata kita selalunya hanya dapat melihat "update" yang kita ikut sahaja. Selain itu ianya juga sebagai salah satu medium pertukaran "link" antara satu sama lain. Penulis tidak teruja menggunakan kaedah fb atau tweet disebabkan tidak mahu terlalu banyak platform sangat di alam siber ini.

Untuk permulaan, setiap "link akan dikemaskinikan secara berperingkat mengikut kelapangan masa penulis.Kepada pengikut yang masih belum tersenarai, diharapkan bersabar dan jika ada pengikut yang tidang menggunakan "link" blogger sebagai blog tetapi menjadi pengikut, sila maklumkan kepada penulis.

Sekian dan salam hormat.